Velkuan saaristolaisyhdistys ry on perustettu kylätoimikuntana huhtikuussa 1996 ja merkitty yhdistysrekisteriin marraskuussa 2002. Samalla yhdistyksen nimi muutettiin Velkuan saaristolaisyhdistykseksi, joka kuvaa paremmin nykyisin Naantaliin kuuluvanVelkuan kylän levittäymistä eri saarille.

Yhdistyksessä on mukana sekä ympärivuotisia että vapaa-ajan asukkaita ja sen tarkoituksena on Velkuan alueen kaikinpuolinen kehittäminen. Haluamme toimia kylän eduksi yhteistyössä kyläläisten, kesäasukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten sekä nykyisen suurkunnan eri toimijoiden kanssa.

Viihtyisyyttä, tapahtumia ja toimintaa

Yhdistyksen toiminta on keskittynyt viestintään, asuinympäristön viihtyisyyden lisäämiseen, tapahtumien ja retkien järjestämiseen ja nuorisotoimintaan.

Ylläpidämme ja huollamme kunto- ja luontopolkuja, Teersalon matonpesupaikkaa ja järjestämme jokakeväisen yhteisen uimarannan siivousurakan. Järjestämme saaristotaitojen vahvistamiseen tähtääviä leirejä nuorille ja lapsille. Osallistumme tapahtumien ja retkien tuottamiseen ympäri vuoden.

Eräs toimintamme kulmakivistä on keskustelutilaisuuksien ja talkoiden järjestäminen. Näin uudet ja vanhat kyläläiset tai muuten vain kylän asioista kiinnostuneet voivat vaihtaa ajatuksia ja tutustua toisiinsa. Yhdessä toimiminen vahvistaa me-henkeä, olemmepa ympärivuotisia tai mökkeileviä velkualaisia.

Tervetuloa jäseneksi

Velkuan viiri toimii kylämme tunnuksena. Paikallisella viirillä liputtaminen on hieno tapa, onpa kyseessä talo tai mökki. Tietenkin kannattaa myös liittyä jäseneksi (liittymislomakkeeseen pääset alta) ja ennen kaikkea osallistua toimintaan. Tervetuloa!