Kehittämistyö

Etupäässä erinomaista

1.5.2013—31.12.2014

Etupäässä erinomaista -hankkeen tavoitteena oli saariston ja maaseudun elävöittäminen sekä Livonsaaren ja Velkuan kylien yhteistyön kehittäminen mm. toteuttamalla Livonsaari-Velkua -Samaan suuntaan -esiselvitystyön tuloksia.

Velkuan poluilla

1.6.—30.11.2011

Velkuan poluilla -hanke kokosi paikalliset palvelut, polkureitit ja näköalapaikat opaskartalle, jotta matkailijat ja asukkaat löytäisivät ne paremmin. Samalla kartoitettiin uusien kohteiden käyttöoikeudet lupineen.

Livonsaari-Velkua -Samaan suuntaan

1.4.—31.5.2011

Livonsaari-Velkua -Samaan suuntaan -esiselvityshanke kokosi yhteen samaan kuntaan nyt kuuluvien Livonsaaren ja Velkuan saaristokylien asukkaiden ajatukset, ideat ja suunnitelmat alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Kaijalta Prykalle

1.11.2006—1.11.2007

Kaijalta Prykalle -hanke virkisti Velkuan ja lähisaariston palveluja. Asukkaiden tarpeet kartoitettiin ja yrittäjiä nostettiin esiin. Lähipalvelujen tehokkaampi hyödyntäminen lisää osaltaan viihtyvyyttä ja yhteenkuulumisen tunnetta.

Suomen sodan reiteillä saaristossa

SYKSY 2006

Suomen sodan reiteillä saaristossa -hanke vahvisti paikallisten identiteettiä tuomalla Velkuan historiaa eläväksi. Hanke antoi mahdollisuuksia myös alueen matkailuelinkeinojen jatkokehittämiselle.