Sinervon taloa tarjotaan ostettavaksi – talkoovoimaa tarvitaan!

Sinervon talon tulevaisuus on ollut velkualaisten kiinnostuksen ja huolen aiheena siitä lähtien, kun kuntaliitos Naantaliin tapahtui.

Velkuan saaristolaisyhdistys on useaan otteeseen ilmaissut kantanaan, että talon tulisi olla jatkossakin paikallisten yhteisöjen käytössä.

Olemme viime vuoden puolella esittäneet Naantalin virkamiesjohdolle oman suunnitelman siitä, kuinka saaristolaisyhdistys kantaa osavastuun talon käytöstä ja hallinnoinnista. Suunnitelmaan ei tuolloin liittynyt omistuksellista kiinnostusta.

Naantalin kaupunki on nyt tarjoamassa kiinteistöä yhdistyksellemme. Talosta pyydetään 20 000 euroa ja tontin vuosivuokra olisi 1000 euroa vuodessa. Yhdistyksen tulisi vastata myyntitarjoukseen viimeistään 15.5.2014.

Asiaan liittyy lukuisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia seikkoja, jotka on selvitettävä ennen kuin tuo pyydetty vastaus voidaan antaa.

Saaristolaisyhdistys on jo aikaisemmin arvioinut, ettei yksinään kykene kiinteistöä ostamaan ja ylläpitämään vaan asian taakse on saatava laajempi tukiverkosto. Jo pelkästään vuosittaiset ylläpitokulut tulisivat olemaan samaa luokkaa kuin yhdistyksen normaali vuosibudjetti.

Sinervon taloon liittyy paljon Velkuan paikallishistoriaa ja sijaintinsa sekä kuntonsa puolesta se soveltuisi jatkossa hyvin kylätaloksi. Saaristolaisyhdistys tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja miten talon hankinta rahoitettaisiin, mitä lähiajan korjaus- ja kunnostustarpeita kiinteistössä on ja kuinka vuosittaiset hoito- ja käyttökustannukset katettaisiin.

Kiinteistön hankinta ja ylläpito onnistuu ainoastaan siinä tapauksessa, että Sinervo-hankkeeseen löydetään nykyistä laajemmin todellista talkoohenkeä ja osallistumista.

Järjestämme tuonnempana yleisötilaisuuden, missä velkualaisten todellinen tahtotila talon hankkimisesta punnitaan. Tiedotamme siitä myöhemmin. Otamme mielihyvin vastaan ehdotuksia ja ideoita, jotka edistävät vireillä olevaa hanketta.

Lisätietoja

Puheenjohtaja
Jouni Riekki
Velkuan saaristolaisyhdistys ry
0500 828 304
jouni.riekki@velkua.fi