Velkuan ja Livonsaaren ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui

Livonsaaren ja Velkuan alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma on valmis. Suunnitelmaan on listattu Velkuan ja Livonsaaren asukkaiden, yhdistysten jne. näkemys siitä, mihin asioihin yhteisvoimin on panostettava lähivuosina. Kyläsuunnitelmaan on kirjattu myös toimenpiteitä, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään.

Kyläsuunnitelman painopistealueita ovat:

  • Kylien ja saarten erityispiirteiden ja saaristokulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen
  • Palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen
  • Yhdistysten resursseista ja toimintakyvystä huolehtiminen
  • Livonsaaren ja Velkuan yhteistyön jatkaminen
  • Yhteisen tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston päivittäminen velkua.fi:ssä ja livonsaari.fi:ssä
  • Kylätalojen ylläpito ja toiminnan kehittäminen
  • Paikallisen tapahtumatuotannon ympärivuotisuus
  • Paikallisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja ulkoilupaikkojen ylläpito
  • Ympäristönhoito yhteisten siivouspäivien muodossa

Kyläsuunnitelma on konkreettinen toiminta- ja kehittämissuunnitelma muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Se on myös yhteistyötä ja ennakointia helpottava työkalu. Suunnitelman toteutumista seurataan mm. kaksi kertaa vuodessa kokoontuvissa kyläfoorumeissa.

Lue lisää ja tutustu kyläsuunnitelmaan (PDF) »

Lisätietoja

Kyläsihteeri
Ulla Piippo
Etupäässä erinomaista -hanke
040 5659 805 tai 040 5483 591
ulla.piippo@gmail.com

Puheenjohtaja
Jouni Riekki
Velkuan saaristolaisyhdistys
0500 828 304

Puheenjohtaja
Matti Nieminen
Livonsaaren kyläyhdistys
0400 782 2592

velkua.fi/erinomaista
livonsaari.fi/hankkeet