Velkuan saaristolaisyhdistyksen vetoomus terveyspalveluiden säilyttämiseksi Velkuassa

Vetoomus Velkuan alueen terveyspalveluiden säilyttämiseksi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevassa virkamiesvalmistelussa on esillä Velkuan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanoton lakkauttaminen. Koemme tämän perustavanlaatuisena Velkuan ja osin myös Livonsaaren alueen asukkaiden palvelujen kohtuuttomana saavutettavuuden heikkenemisenä ja epätasa-arvoisena kohteluna, sillä laissa hyvinvointialueesta 2. luvussa 7§ todetaan, että hyvinvointialue vastaa järjestettävien palveluiden yhdenvertaisesta saavuttamisesta.

Em.  perusteella ei pitäisi sellaisista kunnista tai kuntien osista, joista on heikot julkisen liikenteen yhteydet tai niitä ei ole, toimipisteitä ainakaan kokonaan lakkauttaa.  Velkualta julkisen liikenteen varassa olevat eivät pääse kohtuudella palvelujen piiriin. Linja-auto ajaa muutaman vuoron Velkualta Naantaliin koulupäivinä. Koulun loma-aikoina vain muutaman vuoron viikossa.

Varhan mukaan lopetettavien toimipisteiden asiakaskäynnit ohjattaisiin etäpalveluihin ja isompiin toimipisteisiin, jotka sijaitsevat 13 – 33 minuutin ajomatkan etäisyydellä lakkautettavasta toimipisteestä. Tämä aikamääre ei toteudu Velkuan osalta saaristoisuus huomioon ottaen: yli puolet velkualaisista jää tämän määreen ulkopuolelle. Lossien ja yhteysalustenkin takana olevat tulee muistaa.  Tähän kun yhdistetään julkisen liikenteen olematon saatavuus, tilanne on kohtuuton saaristoalueemme asukkaille. Etenkin iäkkäille, jotka ovat palveluiden suurimpia käyttäjiä ja joiden valmiudet digipalveluiden käyttöön ovat heikoimmat.

Velkualla on Varhan arvioiden mukaan toimipisteelle kohtuullisen kuntoiset tilat, joissa toimintaa voitaisiin siis jatkaa. Täällä ei siis päde sekään peruste, ettei Varhalla olisi toimintaan sopivia tiloja.

Varha saa valtiontukeen saaristolisää. Mikäli se ei jatkossa järjestä palveluita saaristossa, vaan pelkästään saariston suuremmissa emokunnissa, pitäisi sen vaikuttaa silloin myös saaristolisään. Syntyykö palvelujen lopettamisesta todellisia säästöjä em. seikat huomioiden ja jos, niin kuinka paljon?

Vetoamme, että Varha säilyttää sellaisten paikkakuntien terveyspalvelut nykyisissä sijainneissa, joista ei ole mahdollista kulkea julkisilla kulkuneuvoilla palvelujen piiriin. Lisäksi vetoamme Naantalin kaupunkiin, että se taistelee saariston asukkaidensa lähipalveluiden säilyttämisen puolesta, ja näin myös oman ja saaristoalueensa elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden puolesta.

Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen puolesta

Velkuassa 20.4.2024

Johanna Antila, pj                           Raimo Lehtimaa vpj.

Jakelu:

Varha

Naantalin kaupunginhallitus

Naantalin kaupungin saaristolautakunta